Publicerat: 2018-04-09 10:02:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Emotra: Emotras styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Emotra kallas till årsstämma onsdagen den 9 maj i Göteborg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Aktieägare som representerar 11 procent av rösterna i bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Margit Ferm, Claes Holmberg, Jan Pilebjer och Lars-Håkan Thorell.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande ett belopp på högst 24 miljoner kronor eller 2,5 miljoner euro i total emissionslikvid.

Emotra AB

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Göteborgsvägen 88,
433 63 Sävedalen
http://www.emotra.se