Publicerat: 2018-04-10 08:39:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om AcouSort: AcouSort har lämnat gemensam patentansökan med Instrumentation Laboratory

Bioteknikbolaget AcouSort har den 7 oktober 2016 lämnat in en gemensam patentansökan med amerikanska Instrumentation Laboratory. Ansökan är internationell och har nu blivit offentliggjord i databasen enligt PCT:s regelverk.

”Det är glädjande att idag kunna meddela att vi har en gemensam patentansökan inom ramarna för vårt samarbete med amerikanska Instrumentation Laboratory. Patentansökan avser en klinisk tillämpning av vår teknologi för akustofluidik, vilket är något som vi länge varit intresserade av”, kommenterar vd Torsten Freltoft.

AcouSort AB

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Medicon Village,
221 88 LUND
+45 2045 0854 http://www.acousort.com