Publicerat: 2018-04-10 09:33:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om BrainCool: Braincool utvecklar ny produkt mot neuropati

Medicinteknikbolaget Braincool har utvecklat en ny produkt för att motverka och förebygga neuropati, nervskador som kan uppstå som biverkning vid cancerbehandling. Precis som bolagets andra produkter baserar den nya produkten på kylsystem och den nya applikationen kommer även att integreras i Braincools produkt Cooral System.

"Projektet har även stora tekniska synergier då kylsystemet redan är färdigutvecklat vilket minskar kostnaderna för utveckling och riskerna inom projektet. Med ett utvidgat behandlingsområde till att även förebygga neuropati skapas ytterligare ökad potential för Cooral System", skriver bolaget i pressmeddelandet.

Bolaget presenterade den nya applikationen på Svenska Onkologidagarna i Jönköping i mars.

BrainCool AB

BrainCools affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter inom medicinsk kylning av hjärnan.

,
223 81 LUND
0733-93 70 76 http://www.braincool.se