Publicerat: 2018-04-13 16:07:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Nanologica: Nanologica föreslår införandet av incitamentsprogram

Life science-bolaget Nanologicasstyrelse har beslutat att föreslå att årsstämman 2018 fattar beslut om införande av incitamentsprogram. Årsstämman hålls den 31 maj. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram för anställda i bolaget baserat på teckningsoptioner, motsvarande en utspädning om högst tre procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsens avsikt är att föreslå att motsvarande incitamentsprogram införs även under 2019 och 2020. De huvudsakliga villkoren för incitamentsprogrammet som föreslås införas under 2018 kommer att framgå av kallelsen till årsstämman som planeras offentliggöras omkring den 30 april.

Nanologica AB

"Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Vi skapar produkter baserat på materialkunnande och i dialog med kunder. Verksamheten är fokuserad till Drug Delivery och Kromatografi."

Forskargatan 20G,
151 36 SÖDERTÄLJE
+46 (0)8-4107 49 49 http://www.nanologica.com