Publicerat: 2018-04-16 15:08:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Bahnhof: Bahnhofs styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i bredbandsoperatören Bahnhof kallas till årsstämma tisdagen den 15 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår en utdelning på 50 öre per aktie för räkenskapsåret 2017.

Den sittande styrelsen, bestående av fem ledamöter, föreslås till omval. Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 4,0 miljoner aktier.

Bahnhof AB

"Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris."

Box 7702,
103 95 STOCKHOLM
010-510 00 00 http://www.bahnhof.se