Publicerat: 2018-04-17 08:09:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Exalt: Exalt senarelägger årsstämman till den 18 juni

Fiberspecialisten Exalt senarelägger årsstämman till den 18 juni, jämfört med tidigare aviserade 17 maj. Det framgår av ett pressmeddelande där ingen motivering anges.

Exalt AB

Exalt är en helhetsleverantör av datakommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Exalt är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Bolaget har tre verksamhetsområden: Strukturerade fastighetsnät, Nätverksteknik och säkerhet samt Transmissionsteknik. Därmed har företaget ett komplett erbjudande av hela värdekedjan inom ramen för datakommunikation.

Hallonbergsplan 5,
174 52 Sundbyberg
08-706 76 50 http://www.exalt.se