Publicerat: 2018-04-17 09:13:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Micropos Medical: Micropos Medical lanserar RayPilot HypoCath i mitten av april

Medicinteknikbolaget Micropos Medical kommer i samband med Europas största strålbehandlingskongress Estro i Barcelona under mitten av april lansera RayPilot HypoCath som är en ny produkt i RayPilot-familjen.

Det unika med HypoCath är att den till skillnad mot konkurrerande system direkt kan appliceras i klinikens befintliga arbetsflöde på ett rutinmässigt sätt och dessutom utan behov av kirurgiska ingrepp.

HypoCath är utformad som en urinkateter där RayPilot tekniken integrerats för att kunna följa prostatarörelsen i realtid. Ökad precision och säkerhet är en av förutsättningarna för att minska risken för oönskade biverkningar och för att dra ner på antalet behandlingstillfällen genom så kallad hypofraktionering.

- RayPilot HypoCath är ett resultat av direkta önskemål från befintliga och potentiella kunder. Vi har märkt att merparten av strålbehandlande läkare och deras kliniker helst avstår eller har begränsade resurser för kirurgiska ingrepp vilket har hindrat våra framgångar. Med HypoCath anser vi nu att detta hinder är undanröjt och vi tror därmed att tröskeln för att komma igång har sänkts rejält vilket kommer innebära ökad försäljning av både system och förbrukningsvara, säger Micropos vd Tomas Gustafsson.

Micropos Medical AB

Micropos ska sälja och licensiera ut medicintekniska produkter som förbättrar strålbehandling av cancer för patienter och kliniker. Produkterna skall företrädesvis komma från egen immaterialrättslig skyddad forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Adolf Edelsvärds gata 11,
412 92 GÖTEBORG
+46 (0)31-760 80 05 http://www.micropos.se