Publicerat: 2018-04-17 10:33:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om ESEN: ESEN eSports kallar till årsstämma den 17 maj

Aktieägarna i ESEN eSports kallas till årsstämma torsdagen den 17 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ska ändras, innebärande att styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter med högst två suppleanter. Förslag till val av styrelse kommer publiceras senast två veckor före årsstämman.

ESEN eSports AB

Skapa och sända esport/gamingrelaterat innehåll till en köpstark och medveten målgrupp. Aktivera partners genom olika sammanhang/event/online/offline inom esport/gaming.

Hängövägen 18,
11541 Stockholm
0707728772 http://esenesports.com/