Publicerat: 2018-04-17 10:57:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Amnode: Lars Save föreslås till ny ordförande i Amnode

Aktieägarna i industribolaget Amnode kallas till årsstämma den 23 maj i Gnosjö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Michael Lindström, Peter Larsson, Lars Save samt nyval av Lars Dalin och Sam Olofqvist till styrelsen. Lars Save föreslås väljas till ny styrelseordförande. Nuvarande ordförande Tarja zu dem Berge och styrelseledamoten Bajram Nuhi har avböjt omval.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 8,0 miljoner kronor som aviserades igår den 16 april.

Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner.

Amnode AB

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Box 3634,
103 59 STOCKHOLM
070-590 18 22 http://www.amnode.se