Publicerat: 2018-04-17 11:56:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Enrad: Enrads styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i energilösningsbolaget Enrad kallas till årsstämma torsdagen den 17 maj i Borås.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av ledamöterna Peter T Johansson, Carl-Johan Ahl, Jakob Granström och Frank Hallberg. Jakob Granström föreslås omväljas som styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, motsvarande högst 4,0 miljoner nya aktier.

Enrad AB

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar samt installation. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.

Verkstadsgatan 10,
504 62 BORÅS
+46 (0) 33 297550 http://www.enrad.se