Publicerat: 2018-04-20 15:13:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Raybased: Raybaseds nyemission är nu säkrad till 80 procent

Teknikbolaget Raybased aviserade den 9 april att bolaget genomför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 16,74 miljoner kronor. Bolaget har nu erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett antal investerare, större aktieägare samt ledning och styrelse på 13,39 miljoner kronor, varav 4,00 miljoner kronor i teckningsförbindelser. Det motsvarar 80 procent av den totala emissionsvolymen, enligt ett pressmeddelande.

Raybased AB

"Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för övervakning, styrning och optimering av elektriska funktioner i en fastighet."

Nohabgatan 18A,
461 53 TROLLHÄTTAN
0520-423 444 http://www.raybased.com