Publicerat: 2018-04-24 10:26:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om AcouSort: AcouSorts nyemission blev övertecknad

Bioteknikbolaget AcouSorts nyemission med företrädesrätt för aktieägarna tecknades till 28,1 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad på 125 procent och blev därmed övertecknad. Bolaget tillförs 22,5 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,7 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

- Jag vill rikta ett stort tack till alla som har valt att teckna aktier i AcouSorts nyemission. Det är glädjande att se det stora intresse som finns för AcouSort och det vi arbetar med, att sortera och hantera celler med ultraljud. Genom likviden vi tillförs från nyemissionen kommer vi att kunna fortsätta arbetet med implementeringen av våra utvecklings- och kommersialiserings- planer för att inrikta vår teknologi mot klinisk diagnostik, kommenterar vd Torsten Freltoft.

Nyemissionen tecknades till 96 procent med stöd av företrädesrätt, inklusive teckningsåtagare. Bolaget har efter nyemissionen 10,02 miljoner aktier utestående. Corpura Fondkommission var finansiell rådgivare till bolaget och Aqurat Fondkommission agerade emissionsinstitut i nyemissionen.

AcouSort AB

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Medicon Village,
221 88 LUND
+45 2045 0854 http://www.acousort.com