Publicerat: 2018-04-25 14:41:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Raybased: Raybased förtydligar villkoren i aviserad nyemission

Teknikbolaget Raybased förtydligar villkoren i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 16,7 miljoner kronor som aviserades den 9 april. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i nyemissionen är 6:7, innebärande att sju befintliga aktier ger rätt att teckna sex nya aktier till teckningskursen 2,45 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätter är den 2 maj och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 3 maj. Teckningstiden löper från 8 maj till 25 maj och handel med teckningsrätter sker den 8 maj till 23 maj.

Raybased AB

"Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för övervakning, styrning och optimering av elektriska funktioner i en fastighet."

Nohabgatan 18A,
461 53 TROLLHÄTTAN
0520-423 444 http://www.raybased.com