Publicerat: 2018-04-26 06:51:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Tourn International: Tourn handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Annonsnätverket Tourn handlas idag den 26 april exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Bolaget kommer vid full teckning att tillföras 10,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Villkoren i nyemissionen är 1:10, innebärande att tio befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 13,50 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 3 maj till 18 maj och handel med teckningsrätter sker den 3 maj till 16 maj.

Tourn International AB

Tourn International är en marknadsplats för influencer marketing. Vår arbetsplats är dagens gig-ekonomi där det krävs helt nya samarbetsformer mellan olika parter. Här driver vi annonseringsnätverket Tourn.se, som kopplar samman reklamköpare med ledande influencers, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i sociala medier som Instagram, Twitter, YouTube, Facebook m.fl. Tourn utvecklar också tekniska plattformar för att garantera reklamköparen transparens, analys och mätbara resultat för maximal träffsäkerhet till respektive målgrupp genom display och content marketing.

Stureplan 2,
114 35 STOCKHOLM
070-876 38 41 http://www.tourn.se