Publicerat: 2018-04-26 09:47:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om AlphaHelix: AlphaHelix tappar intäkter och vänder till förlust i första kvartalet

Life science-bolaget AlphaHelix tappar intäkter och vänder till förlust i första kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 3,8 miljoner kronor (7,1), en minskning med 46 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -0,9 miljoner kronor (1,0). Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (0,02).

Kassa och bank var på 0,3 miljoner kronor (1,8) per den 31 mars.

"Perioden kännetecknades av en mycket svag försäljning. Det är framförallt dotterbolaget Techtum som tappar försäljning på den svenska marknaden. Jämförelsen med föregående år haltar dock eftersom det var koncernens bästa kvartal någonsin. Under perioden lyckades dotterbolaget AlphaHelix Technologies engagera flera starka distributörer internationellt. Ledningen varnade i tidigare rapporter för att försäljningen skulle minska. Detta på grund av att Techtum fått minskade resurser, till förmån för AlphaHelix Technologies. Dock blev nedgången djupare och mer långvarig än beräknat. Kassaflödet är dock fortsatt positivt, bruttomarginalen är goda 49 procent och soliditeten acceptabla 34 procent", skriver bolaget i delårsrapporten.

Dotterbolaget Techtum lider fortfarande av att bolaget tappade KAPA som agentur.
AlphaHelix Technologies fortsätter med sin internationella expansion och har nu distributörssamarbeten i ett stort antal länder. Försäljningen av Rob går långsammare än budgeterat men försäljningen ökar successivt med ökat antal distributörer.

AlphaHelix vd Peter Herte lämnade i januari sin position med omedelbar verkan, efter en överenskommelse med styrelsen. Tidigare vd Mattias Molin gick in som interims-vd. Rekrytering av ny vd har inletts, skriver bolaget.


AlphaHelix, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 3,8 7,1 -46,5%
Rörelseresultat -0,9 1,0
Rörelsemarginal 14,1%
Resultat före skatt -0,9 1,0
Nettoresultat -0,9 1,0
Resultat per aktie, kronor -0,02 0,02

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB och AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende Superkonvektion™ ; som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/biobankslagring med tillhörande förbrukningsmaterial. Techtum har också en världsledande metod för snabb, känslig och kostnadseffektiv provpreparering vid screening av MRSA. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR/NGS-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. PCR-maskinen aAmpTM, baserad på SuperConvection™ och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten Rob™ ingår i sortimentet. Bolaget arbetar också med en plattform för kriminalteknik där det egenutvecklade enzymet ForenSafe™ ingår

Västra Finnbodavägen 4B,
131 30 Nacka
08-62 67 600 http://www.alphahelix.com