Publicerat: 2018-04-26 13:01:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Cereno Scientific: Cereno Scientific begär det första konvertibellånet från fond på 5,0 miljoner kronor

Forskningsbolaget Cereno Scientific har begärt att den första tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgående till 5,0 miljoner kronor ska utfärdas till European High Growth Opportunities Securitization Fund, i enlighet med den finansieringslösning som bolaget
Cereno tidigare har meddelat genom ett pressmeddelande den 19 mars 2018. Det framgår av ett pressmeddelande.

Konvertiblerna utfärdas till ett teckningspris som motsvarar hundra procent av deras totala nominella värde. Konvertiblerna löper utan ränta och förfaller till betalning tolv månader efter att de har registrerats hos Bolagsverket, om de inte konverteras dessförinnan. Konverteringskursen per ny aktie ska motsvara ett belopp om 93 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen under de femton handelsdagar som föregår dagen för konvertering.

Styrelsen genomför en riktad nyemission av 193 298 teckningsoptioner kopplade till konvertiblerna. Varje teckningsoption berättigar European High Growth Opportunities Securitization Fund att teckna en ny B-aktie i Cereno under fem år från och med dagen för registrering hos Bolagsverket till ett lösenpris på 7,76 kronor per aktie. Teckningsoptionerna utfärdas utan kostnad. Cereno kommer vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna att erhålla 1,5 miljoner kronor, motsvarande 30 procent av det nominella beloppet för konvertiblerna.

Cereno Scientific AB

"Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen."

Erik Dahlbergsgatan 11 A,
411 26 GÖTEBORG
+46 (0) 733 74 03 74 (VD) http://cerenoscientific.se/