Publicerat: 2018-04-30 12:58:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Ecoclime: Ecoclime fastställer teckningskurs för TO 1 till 3,60 kronor per aktie

Inomhuskomfortbolaget Ecoclime har fastställt teckningskursen för teckningsoptionen TO 1. En TO 1 ger rätt att teckna en ny aktie för 3,60 kronor. Teckningstiden löper från 2 maj till 15 maj. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att tillföras 5,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ecoclime Group AB

"Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet."

Nygatan 14,
903 27 UMEÅ
090-77 19 00