Publicerat: 2018-04-30 13:01:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om QuiaPEG Pharmaceuticals: QuiaPEG Pharmaceuticals senarelägger årsstämman till den 18 juni

Läkemedelsbolaget QuiaPEG Pharmaceuticals har beslutat att senarelägga årsstämman till den 18 juni, jämfört med tidigare aviserade 28 maj. Orsaken är administrativa skäl och mot bakgrund av nyligen genomförda åtgärder i bolaget som emission av aktier och teckningsoptioner. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras senast den 21 maj.

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Bolagets affärsidé är att med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform dels utveckla förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, dels sälja licenser.

Virdings Allé 32 B,
754 54 Uppsala
070-693 1253 http://www.quiapeg.com