Publicerat: 2018-05-03 06:51:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Raybased: Raybased handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Teknikbolaget Raybased handlas idag torsdag den 3 maj exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 6:7, innebärande att sju befintliga aktier ger rätt att teckna sex nya aktier till teckningskursen 2,45 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 8 maj till 25 maj och handel med teckningsrätter sker den 8 maj till 23 maj.

Raybased AB

"Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för övervakning, styrning och optimering av elektriska funktioner i en fastighet."

Nohabgatan 18A,
461 53 TROLLHÄTTAN
0520-423 444