Publicerat: 2018-05-03 08:38:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Aptahem: Aptahem rapporterar oförändrad omsättning men minskar nettoresultat under första kvartalet

Forskningsbolaget Aptahem redovisar oförändrad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad nettoförlust.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Resultatet före skatt var -3,1 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet efter skatt blev -3,1 miljoner kronor (-1,9).

Likvida medel uppgick i slutet av perioden till 17,6 miljoner kronor (18,9).


Aptahem, Mkr Q1-2018 Q1-2017
Nettoomsättning 0 0
Resultat före skatt -3,1 -1,9
Nettoresultat -3,1 -1,9

Aptahem AB

Aptahem AB är ett bioteknikbolag vars affärsidé är att utveckla aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolaget utför tillika affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners och licenstagare. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Norra Vallgatan 58,
211 22 MALMÖ
0766-33 36 99 http://www.aptahem.com