Publicerat: 2018-05-03 09:42:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Insplorion: Insplorion deltar i EU-finansierat projekt, får drygt 0,6 miljoner kronor

Insplorion får drygt 0,6 miljoner kronor i finansiering inom ett EU-projekt för att integrera batterisensorn i batterilagringssystem och optimera signal- och styrsystemen, enligt ett pressmeddelande.

Insplorion ingår i ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla och demonstrera ny utrustning för mätning och test av adaptiva optimeringsalgoritmer för batterilagring. Totalt 11 samarbetspartners deltar i projektet som totalt får nära 10 miljoner kronor i finansiering.

Insplorion AB

"Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing som på ett helt nytt sätt ser vad som händer i ytskikt på nanonivå. Teknologin säljs som färdiga mätinstrument till forskare i hela världen som nu får möjlighet att undersöka molekylära förändringar i realtid inom sina vitt skilda forskningsområden som Life Science och Clean Tech. Teknologin utvecklas även till unika sensorsystem för industriell övervakning och interaktiva slutprodukter som exempelvis statusmätning hos fordonsbatterier och gasövervakning."

Sahlgrenska Science Park, Medicinaregatan 8A,
413 90 GÖTEBORG
+46 (0)31 3802695 http://www.insplorion.com