Publicerat: 2018-05-07 09:29:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om QuickCool: QuickCool kallar till extra stämma den 4 juni

Aktieägarna i medicinteknikbolaget QuickCool kallas till extra bolagsstämma måndag den 4 juni i Lund.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 15,94 miljoner och högst 63,75 miljoner aktier.

Styrelsen har på årsstämma den 3 maj 2018 erhållit bemyndigande att emittera aktier eller teckningsoptioner. Styrelsen vill ha ytterligare bemyndigande från stämman att besluta om emission av konvertibler eller teckningsoptioner.

QuickCool AB

QuickCool är ett medicintekniskt bolag som utvecklar ett patenterat kylsystem för säker kroppstemperaturreglering av intensivvårdspatienter, främst hjärtstopps-, feber-, och strokepatienter.

Beta 6, Scheelevägen 17,
223 70 LUND
+46 46 286 38 40 http://www.quickcool.se