Publicerat: 2018-05-07 15:32:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Emotra: Emotra når överenskommelse om ersättning för kliniska tester med forskargrupp

Medicinteknikbolaget Emotra har nått en överenskommelse med en forskargrupp inom medicinska fakulteten vid universitetet i Warszawa, angående ekonomiska kompensation för tester med EDOR i en klinisk studie. Studien, som är en fortsättning på ett forskningsprojekt, vilket startade i samband med den europeiska multicenterstudien, EUDOR-A, kommer att pågå under 2018. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emotra och forskargruppen har överenskommit om en ersättningsnivå om 1 840 euro för totalt 40 tester. Överenskommelsen ger forskarna en förutsägbarhet beträffande kostnaderna för studien, samtidigt som Emotra kan underlätta genom att erbjuda en fördelaktig prisbild.

Emotra AB

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Göteborgsvägen 88,
433 63 Sävedalen
http://www.emotra.se