Publicerat: 2018-05-09 13:27:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Nanologica: Nanologicas nyemission tecknades till knappt 87 procent, garanter fick ta en stor del

Life science-bolaget Nanologicas nyemission med företrädesrätt för aktieägarna tecknades till 86,6 procent. Nyemissionen tecknades till 46,4 procent med stöd av teckningsrätter, 1,5 procent utan stöd av teckningsrätter och emissionsgaranter blev tilldelade 38,8 procent av emissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nanologica tillförs 48,0 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader på 5,0 miljoner kronor. Bolaget emitterar 12,00 miljoner nya aktier och har därefter 16,62 miljoner aktier utestående.

Nanologica AB

"Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Vi skapar produkter baserat på materialkunnande och i dialog med kunder. Verksamheten är fokuserad till Drug Delivery och Kromatografi."

Forskargatan 20G,
151 36 SÖDERTÄLJE
+46 (0)8-4107 49 49 http://www.nanologica.com