Publicerat: 2018-05-14 10:36:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om AcouSort: Acousorts styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i bioteknikbolaget Acousort kallas till årsstämma onsdagen den 13 juni i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Aktieägare som representerar 45 procent av rösterna i bolaget föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av Thomas Laurell, Martin Linde, Stefan Scheding och Annelie Sylvén Troedsson. Till styrelseordförande föreslås omval av Martin Linde.

AcouSort AB

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Medicon Village,
221 88 LUND
+45 2045 0854 http://www.acousort.com