Publicerat: 2018-05-14 10:42:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om EcoRub: EcoRub påkallar inansiering inom ramen för finansieringsavtal med Bracknor Fund

Miljöteknikbolaget EcoRub på kallar finansiering inom ramen för finansieringsavtal med Bracknor Fund. Det framgår av ett pressmeddelande.

EcoRub har påkallat en andra tranch via tidigare ingått avtal med Bracknor omfattande initialt 2,43 miljoner kronor genom riktad emission av konvertibla skuldebrev samt teckningsoptioner till Bracknor. Det kapital bolaget tillförs via finansieringsavtalet är främst avsett att slutföra inköp av laboratorie utrustning och produktionsutrustning för tillverkning av pellets för formsprutning. EcoRub emitterar även teckningsoptioner som kan vid fullt utnyttjande kan tillföra ytterligare 1,94 miljoner kronor.

EcoRub AB

"EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast."

Hökmark 114,
930 93 LÖVÅNGER
0940-10005 http://www.ecorub.se