Publicerat: 2018-05-14 17:01:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Tourn International: HUBSO genomför investeringsrunda på 3 miljoner kronor, Tourn väntas ha 52 procent av kapitalet efter rundan

HUBSO har inlett en process om kapitalanskaffning om upp till 3 miljoner kronor, till en pre-money värdering om 15 miljoner kronor. Bland bolagets ägare finns Tourn och New Equity Venture.

I det fall kapitalanskaffning genomförs skulle Tourn efter emission inneha 73,3 procent av rösterna och 44,3 procent av kapitalet. I dagsläget innehar Tourn 79,17 procent av röster och 52,38 procent av kapitalet.

I det fall kapitalanskaffningen genomförs som förväntat är NEVIs ägarandel efter emission cirka 22 procent (21 procent) av rösterna och 46 procent (47,5 procent) av kapitalet.

Det framgår av pressmeddelanden.

Tourn International AB

Tourn International är en marknadsplats för influencer marketing. Vår arbetsplats är dagens gig-ekonomi där det krävs helt nya samarbetsformer mellan olika parter. Här driver vi annonseringsnätverket Tourn.se, som kopplar samman reklamköpare med ledande influencers, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i sociala medier som Instagram, Twitter, YouTube, Facebook m.fl. Tourn utvecklar också tekniska plattformar för att garantera reklamköparen transparens, analys och mätbara resultat för maximal träffsäkerhet till respektive målgrupp genom display och content marketing.

Stureplan 2,
114 35 STOCKHOLM
070-876 38 41 http://www.tourn.se