Publicerat: 2018-05-15 07:00:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om RhoVac: Rhovac handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Forskningsbolaget Rhovac handlas idag tisdag den 15 maj exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:6, innebärande att sex befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 18 kronor per aktie.
Teckningstiden löper från 18 maj till 1 juni och handel med teckningsrätter sker den 18 maj till 30 maj.

RhoVac AB

"RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer. Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller."

Medicon Village, Scheelevägen 2,
223 81 LUND
+45 4083 2365 http://www.rhovac.com