Publicerat: 2018-05-15 08:59:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Aptahem: Aptahem startar toxikologi-programmet för Apta-1

Forskningsbolaget Aptahem startar denna vecka de första toxikologi-studierna för Apta-1.
De initiala studierna, icke-GLP, Good Laboratory Practice, inkluderar så kallade DRF,
dose range finding-studier i två olika djurslag samtidigt för att effektivt driva programmet framåt. Dessa studier syftar till att hitta rätta dosnivåer inför de regulatoriskt viktiga GLP-studierna som är obligatoriska inför det kliniska programmet. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Vi är väldigt nöjda med de framsteg vi har gjort i utvecklingen av den unika läkemedelskandidat som Apta-1 utgör, och vi ser med stor förväntan fram emot att ta del av resultaten av de här inledande toxikologi-studierna så snart de är färdigställda och vi har slutrapport", säger Mikael Lindstam, vd för Aptahem.

Hela toxikologi-programmet består av två olika studiedelar, icke-GLP och GLP. I dagsläget är det svårt att estimera tidsåtgången då det är flera delmoment som ingår och speciellt evalueringsprocesserna av studierna har osäkra tidsfaktorer. Resultaten kommer rapporteras av bolaget vartefter slutrapport har erhållits från respektive studiedel.

Aptahem AB

Aptahem AB är ett bioteknikbolag vars affärsidé är att utveckla aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolaget utför tillika affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners och licenstagare. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Norra Vallgatan 58,
211 22 MALMÖ
0766-33 36 99 http://www.aptahem.com