Publicerat: 2018-05-15 09:44:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Nanexa: Nanexa ökar rörelseförlusten under första kvartalet, fokus att kommersialisera Pharmashell under 2018

Forskningsbolaget Nanexa redovisar en ökad förlust för första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0). Bolagets fokus i år är att kommersialisera Pharmashell, uppger bolaget i rapporten.

Rörelseresultatet blev -2,3 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet efter skatt blev -2,3 miljoner kronor (-1,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,20 kronor (-0,25).

Bolaget uppger i rapporten att kostnadsutvecklingen för första kvartalet följer budget vilket gör att bolagets likvida medel bedöms vara tillräckliga för att finansiera verksamheten 12 månader, det vill säga hela 2018 och första kvartalet 2019. Förutom dagens kassa beräknas ytterligare kapital tillföras bolaget genom den optionsinlösen som är satt till januari 2019, skriver bolaget vidare.


Nanexa, Mkr Q1-2018 Q1-2017
Nettoomsättning 0,1 0
Rörelseresultat -2,3 -1,9
Nettoresultat -2,3 -1,9
Resultat per aktie, kronor -0,20 -0,25

Nanexa AB

Nanexa är ett nanoteknologibolag med inriktning på drug delivery. Bolaget ska effektivt driva innovativa projekt från upptäcktsfas till licensiering i preklinisk fas.

Virdings Allé 32,
754 50 UPPSALA
018-100 300 http://www.nanexa.com