Publicerat: 2018-05-16 08:40:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om AcouSort: Acousort redovisar som planerat små förändringar av sitt resultat

Bioteknikbolaget Acousort redovisar som planerat ingen väsentlig omsättning och små förändringar av sitt resultat i det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,4), en minskning med 75 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -2,3 miljoner kronor (-0,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,3 kronor (-0,11).

Acousort har under perioden tagit in 22,5 miljoner kronor i färskt kapital.

"Jag ser med tillförsikt fram emot kommande kvartal och hoppas på fortsatt förtroende för AcouSort som en innovativ aktör inom Life Science-sektorn", skriver vd Torsten Freitoft i rapporten.


Acousort, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,1 0,4 -75,0%
Rörelseresultat -2,3 -0,9
Resultat före skatt -2,3 -0,9
Nettoresultat -2,3 -0,9
Resultat per aktie, kronor -0,3 -0,11

AcouSort AB

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Medicon Village,
221 88 LUND
+45 2045 0854 http://www.acousort.com