Publicerat: 2018-05-16 08:56:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Cereno Scientific: Cereno Scientific kallar till årsstämma den 13 juni

Aktieägarna i forskningsbolaget Cereno Scientific kallas till årsstämma onsdagen den 13 juni i Göteborg.

Förslag till val av styrelseledamöter saknas i kallelsen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Cereno Scientific AB

"Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen."

Erik Dahlbergsgatan 11 A,
411 26 GÖTEBORG
+46 (0) 733 74 03 74 (VD) http://cerenoscientific.se/