Publicerat: 2018-05-16 12:14:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om QuiaPEG Pharmaceuticals: Steen Kroyer föreslås bli ny styrelseordförande i QuiaPEG Pharmaceuticals

Aktieägarna i läkemedelsbolaget QuiaPEG Pharmaceuticals kallas till årsstämma den 18 juni i Stockholm.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Marcus Bosson, Jonas Jarvius, Marek Kwiatkowski, Lars Linzander och Anders Vedin samt nyval av Christian Krog-Jensen och Steen Kroyer till styrelsen. Till suppleant föreslås omval av Johan von Kantzow. Till styrelseordförande föreslås nyval av Steen Kroyer.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Bolagets affärsidé är att med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform dels utveckla förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, dels sälja licenser.

Virdings Allé 32 B,
754 54 Uppsala
070-693 1253 http://www.quiapeg.com