Publicerat: 2018-05-17 08:44:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Colabitoil: Colabitoil ökar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Förnyelsebara drivmedelsbolaget Colabitoil redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till vinst.

Omsättningen uppgick till 134 miljoner kronor (44), en ökning med 205 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 2,1 miljoner kronor (-0,6), med en rörelsemarginal på 1,6 procent.

Resultat per aktie hamnade på 0,27 kronor (-0,02).

"Under kvartalet hade vi en omsättning på 134 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning om 202 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Det första kvartalet har belastas med högre kostnader än budgeterat i samband med infrastruktur, tekniska system och factoringavgifter. Vår bedömning vad gäller det kommunicerade helårsresultatet kvarstår," skriver boalgets vd Jan Nordlöf i delårsrapporten.


Colabitoil, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 134 44 204,5%
Rörelseresultat 2,1 -0,6
Rörelsemarginal 1,6%
Resultat per aktie, kronor 0,27 -0,02

Colabitoil Sweden AB

Med fokus på kundnytta, affärsnytta och klimatnytta leder vi utvecklingen av förnybara drivmedel för ett fossilfritt samhälle.

Fabriksvägen 53,
81730 Norrsundet
026-101040 https://www.colabitoil.com/