Publicerat: 2018-05-17 15:25:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Exalt: Exalt kallar till årsstämma den 18 juni

Aktieägarna i fiberspecialisten Exalt kallas till årsstämma måndagen den 18 juni i Sundbyberg.

Valberedningen kommer lämna förslag till val av styrelseledamöter cirka en vecka före årsstämman.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad kvittningsemission till Johan Stenman genom Förvaltor AB. Villkoren är att 8,0 miljoner kronor av lån kvittas mot aktier till teckningskursen 1 krona per aktie. Syftet med denna åtgärd är att stärka balansräkningen och minska bolagets finansiella kostnader.

Styrelsen föreslår även att en förlängning av teckningsperioden för teckningsoptionerna 2015/2017. Teckningsperioden föreslås förlängas till den 31 december 2019 med i övrigt oförändrade villkor. Styrelsen anser inte att en förlängning av teckningstiden innebär att väsentlig nackdel uppstår vare sig för teckningsoptionsinnehavarna eller för de befintliga aktieägarna i bolaget.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Exalt AB

Exalt är en helhetsleverantör av datakommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Exalt är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Bolaget har tre verksamhetsområden: Strukturerade fastighetsnät, Nätverksteknik och säkerhet samt Transmissionsteknik. Därmed har företaget ett komplett erbjudande av hela värdekedjan inom ramen för datakommunikation.

Hallonbergsplan 5,
174 52 Sundbyberg
08-706 76 50 http://www.exalt.se