Publicerat: 2018-05-17 17:31:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om PharmaLundensis: PharmaLundensis rapporterar som förväntat inga intäkter i första kvartalet

Forskningsbolaget PharmaLundensis redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet 2018 samtidigt som resultatförändringarna var små.

Nettoomsättningen uppgick till noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -1,1 miljoner kronor (-1,2). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,06).

Kassa och bank var 0,7 miljoner kronor den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -1,3 miljoner kronor (-0,2) i första kvartalet.

Vid ordinarie teckningstids utgång den 20 april för den pågående företrädesemissionen hade det inkommit teckningar som bedöms möjliggöra en begränsad verksamhet under hela 2018. Emissionen var dock inte fulltecknad, varför teckningstiden förlängdes till 18 maj.

"Sammanfattningsvis bedömer jag att utvecklingen av det nya högkvalitativa jodkolet Iodocarb Novum är en viktig milstolpe för KOL-projektet, och att det kan bli ”nyckeln” till projektets framgång", kommenterar vd Staffan Skogvall i delårsrapporten.


PharmaLundensis, Mkr Q1-2018 Q1-2017
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -1,1 -1,2
Resultat före skatt -1,1 -1,2
Nettoresultat -1,1 -1,2
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,06

PharmaLundensis AB

"PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas, och bolaget avser inom kort att starta kliniska studier mot fler svårbehandlade sjukdomar."

Scheelevägen 2,
223 81 LUND
046-13 27 80 http://www.pharmalundensis.se