Publicerat: 2018-05-18 09:22:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Cereno Scientific: Cereno Scientific har emitterat den andra tranchen i finansieringslösning

Forskningsbolaget Cereno Scientific har emitterat den andra tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgående till 3,5 miljoner kronor till European High Growth Opportunities Securitization Fund, i enlighet med den finansieringslösning som Cereno meddelade den 19 mars i år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Konvertiblerna emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av deras nominella värde, vilket innebär att Cereno kommer att tillskjutas 3,5 miljoner kronor. Konverteringen av konvertiblerna kan påkallas fullt ut eller delvis av innehavaren under en period om tolv månader efter att konvertiblerna har registrerats hos Bolagsverket. Konverteringskursen per ny aktie ska motsvara ett belopp uppgående till 93 procent av den volymvägda genomsnittskursen under 15 handelsdagar som föregår dagen för begäran om konvertering.

Konvertiblerna utfärdas tillsammans med 125 000 teckningsoptioner kopplade till konvertiblerna som berättigar European High Growth Opportunities Securitization Fund att
teckna 125 000 B-aktier inom fem år till lösenpriset 8,40 kronor per aktie. Teckningsoptionerna utfärdas utan kostnad. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att erhålla 1,05 miljoner kronor, motsvarande 30 procent av konvertiblernas nominella värde.

Cereno Scientific AB

"Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen."

Erik Dahlbergsgatan 11 A,
411 26 GÖTEBORG
+46 (0) 733 74 03 74 (VD) http://cerenoscientific.se/