Publicerat: 2018-05-21 09:01:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Camanio Care: Camanio Care minskade förlusten under första kvartalet (R)

(Bolaget har korrigerat nettoomsättningen från tidigare 2,5 miljoner kronor. Detta då koncerninterna poster om cirka 0,5 miljoner kronor tidigare inkluderades)

Hjälpmedelsbolaget Camanio Care redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 1,9 miljoner kronor (1,7). Ökningen beskrivs till viss del bero på att försäljningen i USA börjar ta fart.

Rörelseresultatet blev -3,7 miljoner kronor (-4,0).

Resultatet före skatt var -3,8 miljoner kronor (-4,0).

Resultatet efter skatt blev -3,8 miljoner kronor (-4,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,24 kronor (-0,39).

Likvida medel vid periodens utgång var 3,1 miljoner (5,1).


Camanio Care, Mkr Q1-2018 Q1-2017
Nettoomsättning 1,9 1,7
Rörelseresultat -3,7 -4,0
Resultat före skatt -3,8 -4,0
Nettoresultat -3,8 -4,0
Resultat per aktie, kronor -0,24 -0,39

Camanio Care AB

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellan Östern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Hästholmsvägen 32, vån 6,
131 30 Nacka
08-12 44 88 55