Publicerat: 2018-05-22 08:28:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om QuiaPEG Pharmaceuticals: QuiaPEG Pharmaceuticals redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet

Läkemedelsbolaget QuiaPEG Pharmaceuticals redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet 2018.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet blev -1,0 miljoner kronor (-0,5).

Resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -1,2 miljoner kronor (-0,5).

Kassa och bank var på 3,6 miljoner kronor (20,2) per den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -1,2 miljoner kronor i första kvartalet. Bolaget gjorde i slutet av april en riktad nyemission på 10,5 miljoner kronor till den nederländska investerargruppen Nyenburgh Holding.

"QuiaPEG har inlett året med en rad positiva händelser. Vi har stärkt vår position vad gäller
förutsättningarna för en framgångsrik kommersialisering tack vare det i mars ingångna licens- och kommersialiseringsavtalet med Xiamen SinoPEG Biotech (SinoPEG). Bland andra viktiga händelser under perioden kan även nämnas tre inlämnade patentansökningar i USA, ett beviljat patent i USA, varumärket Uni-Qleaver blev registrerat i EU och positiva pre-kliniska resultat", kommenterar vd Marcus Bosson i delårsrapporten.QuiaPEG Pharmaceuticals, Mkr Q1-2018 Q1-2017
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -1,0 -0,5
Resultat före skatt -1,2 -0,5
Nettoresultat -1,2 -0,5

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Bolagets affärsidé är att med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform dels utveckla förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, dels sälja licenser.

Virdings Allé 32 B,
754 54 Uppsala
070-693 1253 http://www.quiapeg.com