Publicerat: 2018-05-09 13:10:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt. Disclaimer

Direkt om BrainCool: INTÄKTER ÖKADE 1 KV, MINSKAD FÖRLUST

STOCKHOLM (Direkt) Aktietorgsbolaget Braincools rörelseintäkter uppgick under det första kvartalet till 1,2 miljoner kronor (0,6) och resultatet blev -6,5 miljoner kronor (-7,3).

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Koncernens varulager uppgick vid periodens utgång till 10 miljoner kronor (10) och likvida medel till 18,3 miljoner (0,5).

Braincool har renodlat verksamheten med fokus på två affärsområden - Brain Cooling och Pain Management. Det första området är nu inne i en lanseringsfas parallellt med fortsatt deltagande i flera stora internationella hypotermistudier vars utfall kommer påverka marknaden.

"Braincool har säkerställt de finansiella medel som krävs för att genomföra strategin att bygga upp två starka affärsområden, Brain Cooling och Pain Management", heter det.


BrainCool AB

BrainCools affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter inom medicinsk kylning av hjärnan.

,
223 81 LUND
0733-93 70 76 http://www.braincool.se