Publicerat: 2018-05-23 09:14:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Aptahem: Aptahem kallar till extra stämma för att godkänna emissionsbemyndigande

Aktieägarna i forskningsbolaget Aptahem kallas till extra bolagsstämma den 7 juni i Malmö.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att kunna besluta om nyemission av konvertibler. Summan av nominellt belopp för samtliga konvertibler som utges med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 20 miljoner kronor.

Aptahem AB

Aptahem AB är ett bioteknikbolag vars affärsidé är att utveckla aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolaget utför tillika affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners och licenstagare. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Norra Vallgatan 58,
211 22 MALMÖ
0766-33 36 99 http://www.aptahem.com