Publicerat: 2018-05-24 08:43:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Cereno Scientific: Cereno Scientific redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet

Forskningsbolaget Cereno Scientific redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet 2018. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol. Aktiverat arbete för egen räkning var 1,2 miljoner kronor (1,5).

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet blev -1,8 miljoner kronor (-0,7).
Resultat per aktie hamnade på -0,16 kronor (-0,07).

Kassa och bank var på 5,9 miljoner kronor (21,4) per den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -1,4 miljoner kronor (-0,7) i första kvartalet.

"Vi ser nu fram emot de fullständiga resultaten från den kliniska studien med CS1 som tillsammans med vår säkerställda finansiering på upp till 106 miljoner kronor bereder vägen för vårt fortsatta utvecklingsarbete med syfte att dokumentera CS1:s effekt avseende preventiv blodproppsbehandling i patienter", kommenterar vd Sten R Sörensen i delårsrapporten.


Cereno Scientific, Mkr Q1-2018 Q1-2017
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -1,8 -0,7
Resultat före skatt -1,8 -0,7
Nettoresultat -1,8 -0,7
Resultat per aktie, kronor -0,16 -0,07

Cereno Scientific AB

"Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen."

Erik Dahlbergsgatan 11 A,
411 26 GÖTEBORG
+46 (0) 733 74 03 74 (VD) http://cerenoscientific.se/