Publicerat: 2018-05-28 15:01:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Aptahem: Aptahem tittar på alternativ finansiering för att säkra kapitalbehovet

Forskningsbolaget Aptahem tittar på alternativa finansieringsstrategier, som investeringar och offentliga medel, för att säkra kapitalbehovet. Det uppger bolagets vd Mikael Lindstam i ett nyhetsbrev.

Bolagets teckningsoptionsprogram tecknades endast till cirka 0,6 procent. Aptahem-chefen konstaterar att bolaget inte valde rätt tidpunkt för teckningsperioden.

"Vi blickar nu framåt och som jag flera gånger har påtalat i nyhetsbrev bl.a. så träffar vi många intressenter för tillfället. Detta är mycket viktigt för bolagets framtid och kommer förhoppningsvis vara gynnsamt för alla aktieägare på sikt – men motparterna är ofta stora företag med långa processer och därför tar dessa processer längre tid än jag egentligen skulle vilja", uppger han.

"Utöver detta arbetar vi förstås kontinuerligt på alternativa finansieringsstrategier – bland annat via investeringar och offentliga medel – för att säkra kommande kapitalbehov. Vi har nu också kallat till en extra stämma den 7 juni där vi vill utöka våra möjligheter att tillgodose vårt kapitalbehov. Utfallet av detta samt detaljer angående finansieringslösningar som utvärderas kommer meddelas i den mån det går, men det är viktigt att vi följer börsens regler", fortsätter vd:n.

Aptahem AB

Aptahem AB är ett bioteknikbolag vars affärsidé är att utveckla aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolaget utför tillika affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners och licenstagare. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Norra Vallgatan 58,
211 22 MALMÖ
0766-33 36 99 http://www.aptahem.com