Publicerat: 2018-05-29 17:12:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om AlphaHelix: Alphahelix knyter avtal med nya distributörer

Life science-bolaget Alphahelix har knutit till sig nya distributörer, enligt ett pressmeddelande.

Spanska Labnet beskrivs vara en av de ledande distributörerna i landet. De uppges redan ha offerter ute avseende Rob, men kommer nu alltså bli en officiell distributör.

Alphahelix har vidare slutit ett distributionsavtal med Pathtech, en av Australiens ledande distributörer av laboratorieutrustning.

Den turkiska marknaden kommer att hanteras av IDA Yasam Teknolojileri. Bolaget är förhållandevis nystartat men består av "synnerligen branschkunniga personer."

I Singapore representeras Alphahelix nu av Palico Biotech PTE Ltd. De har varit distributörer åt konkurrerande Cy-Bio de senaste fem åren men väljer nu att arbeta med Alphahelix. Palico grundades år 2000 och har i dag "en mycket bra position på marknaden."

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB och AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende Superkonvektion™ ; som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/biobankslagring med tillhörande förbrukningsmaterial. Techtum har också en världsledande metod för snabb, känslig och kostnadseffektiv provpreparering vid screening av MRSA. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR/NGS-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. PCR-maskinen aAmpTM, baserad på SuperConvection™ och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten Rob™ ingår i sortimentet. Bolaget arbetar också med en plattform för kriminalteknik där det egenutvecklade enzymet ForenSafe™ ingår

Västra Finnbodavägen 4B,
131 30 Nacka
08-62 67 600 http://www.alphahelix.com