Publicerat: 2018-05-30 08:27:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om AcouSort: Acousorts ägare flaggar ned som resultat av utspädning

Bioteknikbolaget Acousorts ägare Stefan Scheding och Freltec, som är helägt av bolagets vd Torsten Freltoft, minskar sina respektive aktieinnehav i bolaget som ett resultat av utspädning från den nyligen genomförda företrädesemissionen, enligt ett pressmeddelande.

Stefan Scheding äger 840 600 aktier i Acousort, vilket före utspädning motsvarade 11,19 procent av röster och kapital i bolaget. Som ett resultat av utspädning motsvarar det efter registrering av nyemissionen 8,39 procent av röster och kapital i bolaget.

Freltec äger 827 100 aktier i Acousort, vilket före utspädning motsvarade 11,01 procent av röster och kapital i bolaget. Som ett resultat av utspädning motsvarar det efter registrering av nyemissionen 8,26 procent av röster och kapital i bolaget.

AcouSort AB

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Medicon Village,
221 88 LUND
+45 2045 0854 http://www.acousort.com