Publicerat: 2018-05-30 10:20:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Ecoclime: Ecoclime tillförs 4,6 miljoner kronor från optionslösen

Inomhuskomfortbolaget Ecoclime avslutade den 15 maj utnyttjandetiden för teckningsoptionen TO 1. Totalt utnyttjades 1,32 miljoner teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad på 94 procent. Bolaget tillförs 4,6 miljoner kronor efter emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ecoclime emitterar 1,32 miljoner nya B-aktier som börjar handlas den 5 juni. Bolaget har därefter 18,86 miljoner aktier utestående, fördelat på 3,57 miljoner A-aktier och 15,29 miljoner B-aktier.

Ecoclime Group AB

"Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet."

Nygatan 14,
903 27 UMEÅ
090-77 19 00 http://www.ecoclime.se