Publicerat: 2018-05-31 09:51:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Nanexa: Nanexa har genomfört djurstudie med positiva resultat

Forskningsbolaget Nanexa har fått resultat från en veckolång djurstudie som genomförts i maj. Resultaten beskrivs visa på intressanta och positiva egenskaper hos PharmaShell under den första tiden efter administrering.

"Med de nya djurstudieresultaten får vi ytterligare bekräftat att PharmaShell är ett drug delivery-system med helt unika egenskaper. Vi har möjlighet att styra flera parametrar som är viktiga för att skapa effektiva och säkra läkemedel. Egenskaperna hos PharmaShell som studien påvisat är också värdefulla för läkemedelsprojektet inriktat mot onkologi som vi ska driva i egen regi", uppger vd David Westerberg i ett pressmeddelande.

Den aktuella studien gjordes på råttor som injicerades subkutant med ett modelläkemedel som försetts med en vidareutveckling av Nanexas drug delivery-system PharmaShell.

Nanexa AB

Nanexa är ett nanoteknologibolag med inriktning på drug delivery. Bolaget ska effektivt driva innovativa projekt från upptäcktsfas till licensiering i preklinisk fas.

Virdings Allé 32,
754 50 UPPSALA
018-100 300 http://www.nanexa.com