Publicerat: 2018-06-01 14:26:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Recyctec: Recyctec förlänger tid för inbetalning av emissionslikvid i riktad nyemission

Miljöteknikbolaget Recyctec förlänger tiden för inbetalning av emissionslikvid i den tidigare aviserade riktade nyemissionen till den 6 juni, jämfört med tidigare 1 juni. Styrelsen meddelade den 9 maj att nyemissionen övertecknats. Bolaget emitterar 16 miljoner B-aktier till teckningskursen 50 öre per aktie och tillförs 8,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Recyctec Holding AB

"Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden."

Ideon Science Park,
223 70 LUND
010-33 00 288