Publicerat: 2018-06-04 16:46:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Raybased: Raybased företrädesemission tecknades till 80 procent, bolaget tillförs 13,4 miljoner kronor

Fastighetsautomationsföretaget Raybased har under maj genomfört en företrädesemission, som tillför bolaget 13,4 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 2,5 miljoner kronor.

Emissionen tecknades till 80 procent med hjälp av garanter, företagsledning och såväl nya som gamla aktieägare.

"Emissionen tillför medel för vår tillväxt. Nu kan vi fokusera på vår expansion genom ökade marknadsaktiviteter och nya kunddrivna funktionaliteter", säger Lennart Olving CEO för Raybased.

Raybased AB

"Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för övervakning, styrning och optimering av elektriska funktioner i en fastighet."

Nohabgatan 18A,
461 53 TROLLHÄTTAN
0520-423 444 http://www.raybased.com