Publicerat: 2018-06-07 09:05:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om RhoVac: Rhovacs emission övertecknades till 196 procent

Forskningsbolaget Rhovacs företrädesemission övertecknades till 196 procent, enligt ett pressmeddelande.

Aktier motsvarande 85,2 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 1 513 788 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemission är således övertecknad med 96,5 procent och bolaget tillförs cirka 24,5 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 3,3 miljoner kronor.

RhoVac AB

"RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer. Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller."

Medicon Village, Scheelevägen 2,
223 81 LUND
+45 4083 2365 http://www.rhovac.com